Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου έχουμε δημιουργήσει βάση δεδομένων σε MS-Access για τη διαχείριση των απουσιών των καταρτιζόμενων.

Η εφαρμογή προσφέρει τις παρακάτω βασικές δυνατότητες:

  1. Εισαγωγή αρχείου καταρτιζόμενων από Πήγασο.
  2. Αυτόματη δημιουργία τμημάτων.
  3. Καταχώρηση απαλλαγών (λόγω κατάταξης ή επαναπαρακολούθησης).
  4. Καταγραφή διακοπής φοίτησης.
  5. Καταγραφή ημερήσιων απουσιών καταρτιζόμενων.
  6. Εμφάνιση υπέρβασης ορίων ανά μάθημα.
  7. Εκτυπώσεις (βιβλίο φοίτησης, συνολικές απουσίες ανά τμήμα).
  8. Εξαγωγή τελικού αρχείου για ανάρτηση στον Πήγασο.

Άδεια χρήσης της εφαρμογής

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε ενδιαφερόμενο Δημόσιο ΙΕΚ. Eίναι ανοικτή και μπορεί κάθε γνώστης του λογισμικού της MS-Access να προβεί σε αλλαγές ή προσθήκες.

Ωστόσο, για λόγους δεοντολογίας και ηθικής αναγνώρισης της προσπάθειάς μας, η εφαρμογή καλύπτεται από τις άδειες Creative Commons. Οι άδειες αυτές, παρέχουν σε όλους, έναν τυποποιημένο τρόπο για να παραχωρούν στο κοινό άδεια χρήσης του δημιουργικού τους έργου βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Η άδεια που καλύπτει την εφαρμογή μας είναι Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Σύμφωνα με αυτή την άδεια, επιτρέπεται στους επαναχρήστες να διανέμουν, να αναμειγνύουν, να προσαρμόζουν και να βασίζονται στο υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο εφόσον δίνεται αναφορά στον αρχικό δημιουργό. Εάν αναμίξετε, προσαρμόσετε ή χτίσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να αδειοδοτήσετε το τροποποιημένο υλικό υπό τους ίδιους όρους.

Συγκεκριμένα, οι άδειες για την εφαρμογή είναι:
BY – Πρέπει να αναφέρεται ο αρχικός δημιουργός της εφαρμογής.
NC – Επιτρέπονται μόνο μη εμπορικές χρήσεις του έργου και η δωρεάν διανομή της.
SA – Όλες οι προσαρμοσμένες εκδόσεις που βασίζονται σ’ αυτή θα πρέπει να κοινοποιούνται και να διανέμονται υπό τους ίδιους όρους.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αρχείο με οδηγίες χρήσης καθώς και το αρχείο της βάσης δεδομένων σε συμπιεσμένο αρχείο.

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσα την εφαρμογή μας.

Συνημμένα αρχεία