Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Οδηγοί κατάρτισης ειδικοτήτων Σ.Α.Ε.Κ. του Ν.4186/2013

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΑ/32521, ΔΑ/35965, ΔΑ/44022, ΔΑ/22098 και ΔΑ/49459/24-09-2018 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017, 275/27-07-2017, 331/12-09-2018, 312/17-05-2018 και 333/24-09-2018 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) δημοσιοποιήθηκαν οι Οδηγοί Σπουδών σε εξήντα πέντε (65) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για όλες τις ειδικότητες που λειτουργούν στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, υπάρχουν νέοι, ενημερωμένοι Οδηγοί κατάρτισης.

Διαθέσιμοι Οδηγοί κατάρτισης ειδικοτήτων Σ.Α.Ε.Κ. του Ν.4186/2013

Τους διαθέσιμους οδηγούς κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων μπορείτε να τους αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης πατώντας εδώ.

Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Με την υπ' αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, εγκρίθηκαν οι πρώτοι είκοσι (20) νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. Τους οδηγούς σπουδών των 20 ειδικοτήτων μπορείτε να τους αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης πατώντας εδώ.

Κατάλογοι Ερωτήσεων Πιστοποίησης

Τους καταλόγους ερωτήσεων Πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ. νέου τύπου (Ν.4186/2013) μπορείτε να τους αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατώντας εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr