Η υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ., πρώην Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 αρχίζει την Πέμπτη 20.06.2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 05.07.2024.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας https://iek-stegastiko.minedu.gov.gr/home

Για την ταυτοποίηση και την είσοδο στην ιστοσελίδα, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στην ενότητα “Πληροφορίες”, έχει αναρτηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η σχετική εγκύκλιος, το εγχειρίδιο χρήσης καθώς και αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με την εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Οι καταρτιζόμενοι της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής για απορίες, διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική εγκύκλιο.