Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Συχνές ερωτήσεις για κατάρτιση στις Σ.Α.Ε.Κ.

Μπορείτε να δείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες, σχετικά με την κατάρτιση στα Δημόσια ΙΕΚ. Ελπίζουμε να βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που σας απασχολούν.

Διαφορετικά, επικοινωνείστε μαζί μας και είμαστε πρόθυμοι να σας λύσουμε όλες τις απορίες σας για τη διαδικασία κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη και αναγνωρισμένη κατάρτιση στην ειδικότητα.

Οι ΕΠΑ.Σ. είναι μεταγυμνασιακές σχολές κατάρτισης και μετά την εφαρμογή του νόμου 4763/2020, για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, απονέμουν δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 3.

Τα ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και απονέμουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και Πτυχίο της ειδικότητας Επιπέδου 4.

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν το δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 5.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα. Από αυτά, τα 4 εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το 1 εξάμηνο είναι η Πρακτική άσκηση ή η Μαθητεία.

Το κάθε εξάμηνο κατάρτισης διαρκεί συνολικά 15 εβδομάδες και πρέπει να πραγματοποιηθούν συνολικά 300 ώρες κατάρτισης.

Το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου, παράλληλα με τα επόμενα εξάμηνα σπουδών (φυσικά εκτός του ωραρίου κατάρτισης).

Όχι. Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι πλέον ΔΩΡΕΑΝ.

Μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος και να φοιτήσει σε ΙΕΚ είναι να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.

Το Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. που διαθέτεις στην ειδικότητα που σε ενδιαφέρει είναι Επιπέδου 4.

Μπορείς να εγγραφείς στο ΙΕΚ σε παρόμοια ειδικότητα για να αποκτήσεις το Δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 5.

Σ’ αυτή την περίπτωση με τη διαδικασία της κατάταξης, εγγράφεσαι απ’ ευθείας στο Γ’ εξάμηνο και μπορείς να ολοκληρώσεις την κατάρτιση σε ένα χρόνο.

Το δίπλωμα που αποκτά κάθε σπουδαστής είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και του παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Φυσικά. Η εγγραφή σας βέβαια θα γίνει χρησιμοποιώντας το Απολυτήριο Λυκείου σας.

Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει.

Ωστόσο, προφανώς για να εγγραφεί κάποιος σε ΙΕΚ θα πρέπει να έχει αποκτήσει Απολυτήριο τίτλο Λυκείου. Άρα θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

Όπως προβλέπεται, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησής τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Οι εγγραφές στο ΙΕΚ γίνονται στην αρχή κάθε εξάμηνου. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΙΕΚ και υποβάλει αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικά για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται συνήθως, περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Αν τελικά επιλεγεί, πραγματοποιείται στην επόμενη φάση η εγγραφή του, εφόσον το επιθυμεί.

Όπως προβλέπεται, το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται το αργότερο 14 Φεβρουαρίου.

Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά, δηλαδή την 15η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται το αργότερο 30 Ιουνίου.

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου διαρκούν συνολικά 20 ώρες/εβδ. και πραγματοποιούνται σε απογευματινό ωράριο και η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά.

Στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου τα μαθήματα πραγματοποιούνται από 15:00 έως 19:10 το αργότερο, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η παρακολούθηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

Το όριο των απουσιών για κάθε μάθημα σε κάθε εξάμηνο είναι το 15% των συνολικών ωρών του στο εξάμηνο. Υπό προϋποθέσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 20%.

Σε κάθε μάθημα υπάρχει τουλάχιστον μια ενδιάμεση εξέταση Προόδου και στο τέλος του εξαμήνου η Τελική εξέταση.

Η εγγραφή στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης γίνεται εφόσον:

  • Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5), ή
  • Υστερείς σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησες, είναι τουλάχιστον έξι (6).

Σε κάθε μάθημα οι εξετάσεις μπορεί να είναι είτε προφορικές είτε γραπτές. Με ευθύνη του εκπαιδευτή μπορεί η εξέταση να αντικαθίσταται από αξιολόγηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας.

Μπορούν να εξετάζονται μόνο προφορικά, κατόπιν αιτήσεώς τους, όσοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, όπως προβλέπει ο Κανονισμός λειτουργίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr