Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τομείς απασχόλησης
· Κλάδοι Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες])
· Παραγωγή προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.).
· Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές όσο και για οικιακές εφαρμογές.
· Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
· Ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Οδηγός σπουδών
Categories