Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τομείς απασχόλησης
· Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής
· Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
· Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
· Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
· Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου.
· Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
· Μηχανογραφικά κέντρα.
· Τμήματα πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.
· Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών.
· Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.

Οδηγός σπουδών
Categories