Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, με το αριθ. πρωτ. Κ1/31151/23-02-2016 έγγραφό της, έχει καλέσει από το Φεβρουάριο 2016, να εφαρμόσουν όλες οι Σ.Α.Ε.Κ. τη λειτουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.

Σύμφωνα με αυτό, όλες οι Σ.Α.Ε.Κ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν σύστημα τηλεκπαίδευσης και μόνο περιπτώσεις σπουδαστών που δεν διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο ή άλλα ψηφιακά μέσα πρόσβασης, θα εξυπηρετούνται με την παροχή φωτοτυπημένων σημειώσεων.

Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την άμεση εξυπηρέτηση σπουδαστών και εκπαιδευτών των Σ.Α.Ε.Κ., την απάλειψη του υψηλού κόστους αναπαραγωγής και διανομής έντυπων σημειώσεων στους σπουδαστές, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή εξελιγµένων εργαλείων εκπαίδευσης σε σπουδαστές και εκπαιδευτές τα οποία συνεπάγονται συνολικά την αναβάθµιση της παρεχόµενης κατάρτισης.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να επικοινωνούν µε τους σπουδαστές τους από απόσταση, μέσω επίσημου συστήματος της εκπαιδευτικής δομής, ενώ ταυτόχρονα προχωρά άμεσα και έγκυρα η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

Σήμερα, υπάρχει πλήθος συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο ασύγχρονη όσο και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, τα οποία διατίθενται μάλιστα ελεύθερα.

Στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open eClass.

Η πλατφόρμα αυτή επιλέχθηκε από τη Σ.Α.Ε.Κ. κυρίως για την ευκολία πρόσβασης και επειδή δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση της.

Επίσης, είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα.

Αφενός η καλή γνώση της πλατφόρμας Open eClass από τους υπεύθυνους στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου και αφετέρου η προσπάθεια που γίνεται από τη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και την εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία, οδήγησε τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, με το αριθ. πρωτ. Κ1/190259/09-11-2016 έγγραφό της, να αναθέσει στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου την παροχή τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης στη λειτουργία, σε όλες τις Σ.Α.Ε.Κ. που χρησιμοποιούν το Open eClass.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr