Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Τομείς απασχόλησης
· Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.
· Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε
απασχολούνται ως υπάλληλοι σε άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.
· Στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία άρτου.
· Σε μεγάλες αλυσίδες ζαχαροπλαστείων του λιανικού εμπορίου.
Επίσης, ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, προσφέρει απασχόληση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων καθώς και σε συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων
υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.)

Οδηγός σπουδών