Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Η ιστορία της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην ΙΕΚ) Μεσολογγίου

????????
Φεβρουάριος 1992

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στην Ελλάδα ιδρύθηκαν με το Ν.2009/1992 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις". Με το νόμο, ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και τα δημόσια ΙΕΚ εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό.

Σεπτέμβριος 1993

Ιδρύεται και ξεκινά η λειτουργία του δημόσιου ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι και παράρτημα στο Αγρίνιο.

Στεγάζεται στο κτιριακό σχολικό συγκρότημα του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μεσολογγίου, όπου συνεχίζει να στεγάζεται μέχρι και σήμερα.

Σεπτέμβριος 1997

Το δημόσιο ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας μετονομάζεται σε ΙΕΚ Μεσολογγίου και ανεξαρτητοποιείται το ΙΕΚ στο Αγρίνιο.

Αύγουστος 2010

Ο Ν. 3879/2010 "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις" που αποτελεί το πρώτο θεσμικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση, οδηγεί στην κατάργηση του ΟΕΕΚ και στη διακοπή λειτουργίας του ΙΕΚ Μεσολογγίου, όπως και άλλων ΙΕΚ στην Ελλάδα.

Σεπτέμβριος 2013

Με την ΚΥΑ 10629/17-9-2013 επανιδρύονται τα Δημόσια ΙΕΚ στην Ελλάδα, η λειτουργία των οποίων περιγράφεται με το Ν.4186/2013. Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου δε θα λειτουργήσει τελικά, λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων για τη δημιουργία τμημάτων κατάρτισης.

Σεπτέμβριος 2014

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου επαναλειτουργεί και ξεκινά τη λειτουργία του με τη δημιουργία 5 ειδικοτήτων κατάρτισης σε Α' εξάμηνο.

Ιανουάριος 2024

Με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Α 9/19-01-2024, του  Ν. 5082/2024  “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις”, το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, μετονομάζεται σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Μεσολογγίου.

Διατελέσαντες Διευθυντές

Σεπτέμβριος 1993 - Φεβρουάριος 1994

Ελένη Δαμιανοπούλου, Διευθύντρια

Μάρτιος 1994 - Αύγουστος 2004

Ιωάννης Τσίρκας, Διευθυντής

Σεπτέμβριος 2004 - Αύγουστος 2010

Αθανάσιος Ζαρζάνης, Διευθυντής

Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2016

Αριστόβουλος Μαστροσπύρος, Διευθυντής

Σεπτέμβριος 2016 - Σήμερα

Ιωάννης Χατζής, Διευθυντής

Διατελέσαντες Αναπλ. Διευθυντές

Σεπτέμβριος 1993 - Φεβρουάριος 1994

Ελευθέριος Λύρος, Αναπλ. Διευθυντής

Μάρτιος 1994 - Αύγουστος 2004

Δημήτριος Γκανιάτσος, Αναπλ. Διευθυντής

Σεπτέμβριος 2004 - Αύγουστος 2010

Νικόλαος Κατσώνης, Αναπλ. Διευθυντής

Σεπτέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2017

Βασιλική Σώκου, Υποδιευθύντρια (από 12ος 2014)

Ιανουάριος 2017 - Αύγουστος 2018

Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Υποδιευθύντρια

Σεπτέμβριος 2018 - Αύγουστος 2022

Θεόδωρος Γκανάτσος, Υποδιευθυντής

Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Υποδιευθύντρια

Σεπτέμβριος 2022 - Σήμερα

Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Υποδιευθύντρια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr