Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Διαδικασία επιλογής και Εγγραφή

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων

Ειδικά για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται συνήθως, περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Αν τελικά επιλεγεί, πραγματοποιείται στην επόμενη φάση η εγγραφή του, εφόσον το επιθυμεί.

Οριστικοποίηση εγγραφής στο Α' εξάμηνο

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στη Σ.Α.Ε.Κ. όπου κατετάγησαν των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Αριθμού Μητρώου Καταρτιζομένου (ΑΜΚ).

Ανανέωση εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο

Εφόσον ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.

Κατάταξη και εγγραφή απ' ευθείας στο Γ' εξάμηνο

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΛ, μπορούν να καταταγούν στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης, σε συναφείς ειδικότητες του τίτλου τους.

Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας της Σ.Α.Ε.Κ., αναφέρει ρητά τις συναφείς ειδικότητες των παραπάνω αποφοίτων, που έχουν δικαίωμα κατάταξης στο Γ' εξάμηνο της ειδικότητας της Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία κατάταξης στο Γ' εξάμηνο γίνεται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, μετά από απευθείας κατάθεση αίτησης στη Γραμματεία της  Σ.Α.Ε.Κ. στο οποίο λειτουργεί Γ’ εξάμηνο της συναφούς ειδικότητας και επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος.

 

Μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι σε Σ.Α.Ε.Κ., δημόσιο ή ιδιωτικό μπορούν να αιτηθούν και να μετεγγραφούν σε άλλη Σ.Α.E.K.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του εξαμήνου (χειμερινό ή εαρινό) που ήδη παρακολουθεί ο καταρτιζόμενος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

Αρχικά, με αίτησή του, ζητά από το Σ.Α.Ε.Κ. που ήδη φοιτά, γνήσιο αντίγραφο του ατομικού του φακέλου, τον οποίο παραλαμβάνει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.

Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο.

Εφόσον η αίτηση μεταγραφής γίνει δεκτή, εγγράφεται στη νέα Σ.Α.Ε.Κ., στο οποίο συνεχίζει κανονικά τη φοίτησή του.

Απαλλαγή από μαθήματα

Μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ., ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 και εφαρμόζεται από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α, δεν προβλέπεται διαδικασία απαλλαγών από μαθήματα.

Κατά συνέπεια όλοι οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφονται.

Εξαίρεση αποτελούν, οι κάτοχοι BEK των Σ.Α.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας, οι οποίοι δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α' και σε συναφείς ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.

Χρήσιμα έντυπα

Για εγγραφή
  • Αίτηση αρχικής εγγραφής (doc - pdf)
  • Ανανέωση εγγραφής (doc - pdf)
Για κατάταξη
  • Αίτηση κατάταξης (doc - pdf)
Για μεταγραφή
  • Αίτηση μεταγραφής (doc - pdf)
Γενικής χρήσης
  • Αίτηση για βεβαίωση φοίτησης (doc - pdf)
  • Αίτηση γενικής χρήσης (doc - pdf)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (doc - pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr