Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., η λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή.

Συγκεκριμένα, το ωράριο λειτουργίας της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, από 1η Ιουλίου έως και 31 η Αυγούστου, είναι 9:00 -15:00, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου οι Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. παραμένουν κλειστές.

Για την άμεση εξυπηρέτησή σας, μπορείτε αποστέλετε email στο saekmesol@sch.gr ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας πατώντας εδώ.

Καλό καλοκαίρι