Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3062/τ.Β’/29.05.2024 η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. με την οποία καθορίζονται οι  ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικότητα στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Οι ειδικότητες που προτείνονται να λειτουργήσουν στη Σ.Α.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ είναι:

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το ΦΕΚ με την Απόφαση.

Συνημμένα αρχεία