Για την άμεση ενημέρωση από τις δραστηριότητες και τελικά τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA122-VET-000128340 και τίτλο «Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων» για τη δράση ΚΑ1-Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+, που πραγματοποιεί το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στη Μόντενα/Μπολόνια της ΙΤΑΛΙΑΣ, το χρονικό διάστημα 09/04/2024 – 24/04/2024 δημιουργήθηκε ένας πίνακας ανακοινώσεων χρησιμοποιώντας τo web 2.0 εργαλείο Padlet.

Ο πίνακας ανακοινώσεων θα ενημερώνεται καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου και είναι δημόσια διαθέσιμος, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της ομάδας.

Δείτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://padlet.com/saekmesol/erasmus_2023_italy