Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου έχουμε δημιουργήσει βάση δεδομένων σε MS-Access για τη διαχείριση των απουσιών των καταρτιζόμενων. Η εφαρμογή προσφέρει τις παρακάτω βασικές δυνατότητες: Άδεια χρήσης της εφαρμογής Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε…