Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σε χώρους εργασίας εντάσσεται ως εκπαιδευτική λειτουργία στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (ΚΥΑ – ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020) για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Ως εκ τούτου γίνεται αναστολή της πρακτικής άσκησης. Δε θα γίνουν διαδικασίες διακοπής, κατά συνέπεια με τη λήξη της απαγόρευσης, η πρακτική άσκηση θα συνεχίσει κανονικά.

Τονίζεται επίσης, ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.

Επίσης, για την περίοδο της παύσης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση, οι οποίες όμως θα καταβληθούν για την περίοδο που θα συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης, στο μέλλον.

Για το παραπάνω διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 24-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “Απαγόρευση λειτουργίας Πρακτικής άσκησης”.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο.