Μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023Α.

Το πρόγραμμα ισχύει από την έναρξη των μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα, 20.02.2023.

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα λείπουν δύο μαθήματα, δεδομένου ότι εκκρεμεί η ανάθεση λόγω μη εξεύρεσης εκπαιδευτών.

Συνημμένα αρχεία