Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 έως την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, η οποία θα αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση δέκα (10) ντουλαπιών, διαστάσεων (ΠxYxB) 85x95x40 με πόρτες, στους χώρους της Διοίκησης του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου και έως του ποσού των 2.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να δουν τη θέση της τοποθέτησης και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες καθώς και να πάρουν ακριβείς μετρήσεις των ντουλαπιών, αλλά και λεπτομέρειες για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά μπορεί να σταλεί με email στο director-iekmes@sch.gr ή να κατατεθεί σε φάκελο στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ ή να σταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι, ώστε να έχει παραληφθεί το αργότερο έως την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.