Η ενίσχυση είναι ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, κατ’ έτος, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Προθεσμία

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει αρχίσει από τις 09.11.2023 και λήγει στις 05.12.2023.

Προϋποθέσεις

Για να λάβετε την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να είστε:

  • νέος ηλικίας δεκαοχτώ (18) ή δεκαεννέα (19) ετών εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους.
  • φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
Διαδικασία

Θα χρειαστεί να συμπληρώσεις:

  • Τους προσωπικούς σου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείς στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός του κινητού σου τηλεφώνου.
  • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σου τηλεφώνου

Για να υποβάλλεις αίτηση πρέπει να μπεις εδώ: https://vouchers.gov.gr/youthpass