Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), μετά από σχετική έρευνα δημιούργησε μία λίστα με τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Στη συνέχεια ακολούθησε μια ολοκληρωμένη καμπάνια:
«Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον».

Στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο βαθμίδων, διαδρομών και ειδικοτήτων, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και εντοπίζουν ελλείψεις, τόσο τεχνικών όσο και οριζόντιων δεξιοτήτων, στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Παρότι η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα είναι σημαντική, παραδοσιακά, η συντριπτική πλειονότητα των νέων (και των οικογενειών τους) στοχεύει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σ' αυτή τη νέα πραγματικότητα, βασικό ζητούμενο είναι η προσαρμογή όλων στις νέες προκλήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ποια είναι όμως τα επαγγέλματα με μέλλον στην Ελλάδα;

 1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
 2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 5. Τεχνικός Αυτοματισμών
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 7. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
 8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 9. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 11. Χειριστής μηχανημάτων έργου

Τι κοινό έχουν τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος;

 • Σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
 • Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
 • Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
 • Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
 • Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
 • Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.
 • Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Memo με τα βασικά στοιχεία από την έρευνα του ΣΕΒ για τις δεξιότητες. 
 • Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Memo της εκστρατείας ενημέρωσης: «Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον». 
 • Μπορείτε να δείτε όλα τα video με τα 11 επαγγέλματα με Μέλλον στο σύνδεσμο: http://bit.ly/SEV4jobs  
 • Δείτε εδώ την παρουσίαση "Επιχειρήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαιδευτικό Σύστημα:Έρευνα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, Διαπιστώσεις και Προτάσεις Πολιτικής''.
 • Δείτε εδώ την παρουσίαση της εκστρατείας ενημέρωσης του ΣΕΒ «Επαγγέλματα με Μέλλον»