Η πρωτοβουλία Skills4Jobs του ΣΕΒ περιλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων με στόχο να προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούν οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Τα δύο πρώτα πιλοτικά προγράμματα τρέχουν, σε συνεργασία με το ReGeneration, και αφορούν στις εξής δύο ειδικότητες:

  • Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές

Πρόκειται για ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβουλευτικής και απασχόλησης για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, που έχουν στόχο να εφοδιάσουν τους απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για εξειδικευμένες εργασίες σε κάθε ειδικότητα.

Τα προγράμματα εφαρμόζονται πιλοτικά στην Αττική, για 35 νέες και νέους που έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και έχουν μικρή προϋπηρεσία.

Για την ειδικότητα Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής (έως τις 5 Ιουλίου) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Αυτοματιστών, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ και τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής (έως τις 5 Ιουλίου) μπορείτε να βρείτε εδώ.