Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2024-2025, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση από 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, μπορούν να ενημερωθούν για το διοικητικό έργο που επιτελείται στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, αποστέλλοντας τα ερωτήματά τους στο email saekmesol@sch.gr είτε καλώντας στα τηλέφωνα 26310-50100, 50101 κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr

Δείτε την πρόσκληση πατώντας εδώ.

Σημαντική διευκρίνιση

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται σε καμιά περίπτωση χρόνος υπηρέτησης της
οργανικής θέσης, συνεπώς με το χρόνο αυτό δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.