Προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Στην προκήρυξη προσφέρονται θέσεις για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ της προκύρηξης πατώντας εδώ.