Την καινοτομική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την επιχειρηματικότητα παρουσίασε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της υβριδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship” – ENTRnet”, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του και διαδικτυακά.

Η πλατφόρμα, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους της σύμπραξης απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελουμένων, με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολοκληρωμένες ενότητες ηλεκτρονικών μαθημάτων ασύγχρονης μάθησης στους τομείς:

  • Ενδο-Επιχειρηματικότητα
  • Νεανική Επιχειρηματικότητα
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
  • Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
  • Συνεργατική Επιχειρηματικότητα

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέσω του ιστοτόπου του έργου ENTRnet (https://entrnet.eu), αλλά και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας: https://www.learn.entrnet.eu

Εταιρικό σχήμα

Ελλάδα
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων – IME ΓΣΕΒΕΕ
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ
Βέλγιο
Odisee
European Vocational Training Association – EVTA
Ιταλία
Ente Nazionale per il Microcredito | Learningdigital
Ρουμανία
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați