Μετά από τη σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου ανακοινώθηκαν να λειτουργήσουν το ερχόμενο εξάμηνο κατάρτισης 2021Β, συνολικά οι παρακάτω ειδικότητες.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες; αναμένεται να ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση προς υποψήφιους καταρτιζόμενους, για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής στις παραπάνω ειδικότητες.

Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών καταρτιζόμενων.