Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Μεσολογγίου, ανακοινώνει επίσημα τη νέα επωνυμία του, σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νέου νόμου 5082/2024 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”.

Η νέα επωνυμία στο εξής θα είναι “Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσολογγίου” με αρκτικόλεξο Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου.

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσολογγίου θα συνεχίσει να προσφέρει νέες ειδικότητες κατάρτισης υψηλής ποιότητας, με σύγχρονους οδηγούς κατάρτισης και στηριζόμενη σε εξειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές. Βασικοί στόχοι μας παραμένουν, η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης, η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και η παροχή των καλύτερων δυνατών ευκαιριών στους σπουδαστές μας για επαγγελματική εξέλιξη.

Η διοίκηση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσολογγίου συνεχίζει να αναζητά εποικοδομητικές συνεργασίες, για την επίτευξη αυτών των στόχων, ώστε να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του αύριο.

Δείτε το Δελτίο τύπου στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία