Μετά από σχετική οδηγία, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, όλες οι Σ.Α.Ε.Κ. και οι Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 07/06/2024 και τη Δευτέρα 10/06/2024 λόγω της διενέργειας των Ευρωπαϊκών εκλογών 2024.