Δεδομένου ότι στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, θα διεξαχθεί επαναληπτική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Δημοτικής αρχής, μετά από σχετική οδηγία, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, το Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, δε θα λειτουργήσει και θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13/10/2023 και τη Δευτέρα 16/10/2023 λόγω της διενέργειας των εκλογών.