Από τον ΕΟΠΠΕΠ, ανακοινώθηκε ότι από σήμερα 07/04/2020 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30/04/2020, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να αποστέλλουν το φάκελο των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: protocol@eoppep.gr

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σαρωμένα (scanned) ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ψηφιακά φωτογραφημένα (με καλή ποιότητα και ευανάγνωστα).

Σημείωση 1: Όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το φάκελο με το ταχυδρομείο, και όχι ηλεκτρονικά.

Σημείωση 2: Όσοι έχουν ήδη στείλει το φάκελο δικαιολογητικών, δε θα πρέπει τον ξαναστείλουν ηλεκτρονικά.

Σημείωση 3: Μετά τη λήψη του φακέλου δικαιολογητικών, θα λαμβάνουν απαντητικό email με το αποδεικτικό της πρωτοκόλλησης της αίτησης.