Ξεκίνησε την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 το ταξίδι της στη Νάπολη, η ομάδα από 12 καταρτιζόμενες ειδικοτήτων Αισθητικής-Κομμωτικής, για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030846 και τίτλο «Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της  απασχολησιμότητας αποφοίτων» για τη δράση ΚΑ1-Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιεί το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στη Νάπολη της ΙΤΑΛΙΑΣ, το χρονικό διάστημα 28/04/2022 – 03/05/2022.

Είναι το πρώτο σχέδιο κινητικότητας, το οποίο υλοποιείται από το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, με την 1η ροή κινητικότητας, για την ομάδα καταρτιζομένων των ειδικοτήτων Αισθητικής και Κομμωτικής.