Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., ότι από σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 αι ώρα 12:00 επαναλειτουργεί το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο, καθώς επίσης τα ήδη ενταγμένα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Λόγω των εργασιών στο σύστημα για την επικείμενη πιστοποίηση των χρηστών μέσω στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης, την τρέχουσα περίοδο, ορίζεται η Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για νέα περίοδο λειτουργίας του Μητρώου.