Με την αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, αποφασίστηκε η έγκριση των πρώτων είκοσι (20) νέων Οδηγών Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Οι νέοι Οδηγοί κατάρτισης αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Συνοδός Βουνού
 2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
 3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής
 4. Τεχνικός Μελισσοκομίας
 5. Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος
 6. Τουριστικός Συνοδός
 7. Ζωγραφική Τέχνη
 8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
 9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γεωργίας
 11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel)
 12. Κεραμική Τέχνη
 13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων (Monter)
 14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
 15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας
 16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
 18. Τεχνικός Αγροτουρισμού
 19. Ραδιοφωνικός Παραγωγός
 20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το σχετικό ΦΕΚ.

Συνημμένα αρχεία