Η Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ξεκίνησε και φέτος την προσπάθεια αποτύπωσης και διάγνωσης των αναγκών απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο.

Με την παρούσα ανοικτή πρόσκληση καλούμε επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής, εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και κάθε άλλο φορέα ή συλλογικό όργανο που μπορεί να απασχολήσει επαγγελματικά αποφοίτους μας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέες ειδικότητες, συμμετέχοντας σ’ αυτό το γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγέλματα του μέλλοντος.

Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη πρόταση θα πρέπει να περιέχει τεκμηρίωση με κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που ίσως υπάρχουν διαθέσιμα, προτείνοντας κατάλληλες ειδικότητες που όχι μόνο να είναι δημοφιλείς και ενδιαφέρουσες αλλά και να δίνουν επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία