Από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά 2019-2020, 8 νέες ειδικότητες στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφή.

Δείτε στα συνημμένα το δελτίο τύπου με αναλυτικές πληροφορίες, για το επαγγελματικό προφίλ κάθε ειδικότητας και τους τομείς απασχόλησης.