Την Παρασκευή, 16.12.2022, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ISCOM στη Modena της Ιταλίας (https://www.iscom-modena.it), με τη συμμετοχή των 12 καταρτιζόμενων από τις ειδικότητες Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δεύτερης ροής του σχεδίου κινητικότητας του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για το Erasmus+ 2021.