Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας των:

 • Εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων,
 • Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
 • Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ,
 • Κολλεγίων και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
 • Δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
 • Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών,
 • Φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
 • Ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών δημοσίων και ιδιωτικών,
 • Δημοσίων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 • Γενικών Αρχείων του Κράτους

κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Ιδιαίτερα, ότι αφορά τις εκπαιδευτικές δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ του παρόντος ΦΕΚ, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.