Από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 2022-2023.

Σημαντικό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν και να λάβουν υπόψη τους, ότι η τελευταία ημέρα πληρωμής παραβόλων είναι η 19η Δεκεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά μέσω της δημιουργίας του ψηφιακού γραμματοκιβωτίου κάθε υποψηφίου, που απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και του ελέγχου τους από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ.

Μπορείτε να δείτε το νέο “Οδηγό Υποβολής 2022-2023” πατώντας εδώ.

Απόφοιτοι του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ για κάθε βοήθεια στην υποβολή της αίτησής τους.