Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ξεκινούν τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, για τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται στους χώρους του ΔΙΕΚ, η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35 λεπτά.

Μετά και την υποβολή γραπτής δήλωσης των καταρτιζόμενων που θα συνεχίσουν την κατάρτιση με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχουν διαμορφωθεί τα τμήματα με ανώτερο αριθμό καταρτιζόμενων έως 15, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση και τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων καθημερινά, εξακολουθεί να είναι στις 3 το απόγευμα.

Τα αναγκαία μέτρα προστασίας

  • Για να περιοριστεί ο συνωστισμός, θα αποφεύγεται η συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο.
  • Οι καταρτιζόμενοι στις αίθουσες θα πρέπει να κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.
  • Τα παράθυρα θα πρέπει να είναι ανοιχτά ώστε να γίνεται φυσικός εξαερισμός των αιθουσών.
  • Να αποφεύγεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των καταρτιζομένων (π.χ. στυλό, βιβλία, μαρκαδόρων, προσωπικών αντικειμένων, κλπ).
  • Στους εργαστηριακούς χώρους τα μαθήματα προτείνεται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό και υλικά.
  • Το πεντάλεπτο διάλειμμα θα είναι διαφορετικό για κάθε τμήμα και προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων προβλέπεται κάθε τμήμα να βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο.
  • Θα υπάρχουν αντισηπτικά σε κάθε αίθουσα και θα γίνεται καθημερινά σχολαστικός καθαρισμός, ακόμη και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αν υπάρξει ανάγκη.
  • Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική στις τάξεις και στους χώρους του ΔΙΕΚ.
  • Στους χώρους της Γραμματείας του ΔΙΕΚ, για τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους, για την αποφυγή συνωστισμού θα τηρείται σειρά εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτής ή καταρτιζόμενος εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να μην προσέρχεται στο ΔΙΕΚ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Διευθυντή του ΔΙΕΚ.