Τις προϋποθέσεις διατήρησης της ιδιότητας του ανέργου και της λήψης του επιδόματος τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας από τους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) προβλέπει, μεταξύ άλλων, η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ με αρ. πρωτ. 16435/02.03.2017 για το Ν. 4430/2016.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο σχετικό έντυπο εδώ.