Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβρη τα παρακάτω.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής στην ειδικότητα, αλλά απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση, και είναι απαραίτητη για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων σε μια ειδικότητα.

Η τελική αίτηση εγγραφής και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών των σπουδαστών, θα γίνει σε επόμενη φάση και μετά το κλείσιμο του συστήματος και την έγκριση λειτουργίας των ειδικοτήτων.

Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι πολύ σημαντική στην παρούσα φάση, μιας και από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υπάρξουν σε κάθε ειδικότητα, θα αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ποιες ειδικότητες τελικά θα λειτουργήσουν σε κάθε ΔΙΕΚ.

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έγκαιρα την ηλεκτρονική αίτηση.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων είναι στη διεύθυνση:
https://diek.it.minedu.gov.gr