Η περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών
σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση ορίζεται:
από 17/08/2018 έως 28/08/2018, από τις 10:30 έως 14:30

ΠΡΟΣΟΧΗ ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ που αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αίτηση.