Σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. (Β΄5837/2021), ενόψει της έναρξης της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων των μελών του Μητρώου, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης για το εαρινό εξάμηνο 2024Α.

Προσοχή

Εξαιτίας της καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου, για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της κατάρτισης, έχουν προστεθεί σε εβδομαδιαία βάση οι ώρες αναπλήρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν τα σχετικά σχόλια, καθώς και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου για πρόσθετες διευκρινίσεις.

Συνημμένα αρχεία