Την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινούν οι τελικές εξετάσεις,
για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2018Α, έχει οριστεί την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018.

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί έγκαιρα, μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές.