Ο ΕΟΠΠΕΠ συνεχίζοντας να καινοτομεί, ανακοινώνει τη δυνατότητα της ψηφιακής έκδοσης διπλωμάτων για τους αποφοίτους ΙΕΚ-ΣΕΚ 1ης εξεταστικής περιόδου 2022.

Οι επιτυχόντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης των διπλωμάτων τους μέσω της νέας ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση iek2022.eoppep.gr.

Το πιστοποιητικό έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα. Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης επέχει θέση διπλώματος ή πτυχίου.