Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ μπορούν να εγγραφούν απ’ ευθείας στο Γ’ εξάμηνο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Μπορούν έτσι να αποκτήσουν το Δίπλωμα της ειδικότητας επιπέδου 5, ολοκληρώνοντας τη φοίτηση μόνο σε ένα χρόνο.

Φέτος, στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, οι ειδικότητες στις οποίες μπορεί να γίνει κατάταξη αποφοίτων στο Γ’ εξάμηνο, είναι:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

Οι αιτήσεις για κατάταξη υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/9/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Απολυτήριο και Πτυχίο της ειδικότητας
  • Αστυνομική ταυτότητα