Σε έκδοση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης, σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.), προχώρησε η Γενική Γραμματεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

Ήδη, σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, δημιουργήθηκαν 20 νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, σε νέες ειδικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενος Οδηγός. Οι ειδικότητες που έχουν Οδηγό Κατάρτισης σύμφωνα με το νέο πρότυπο είναι:

 1. Συνοδός Βουνού
 2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
 3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής
 4. Τεχνικός Μελισσοκομίας
 5. Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
 6. Τουριστικός Συνοδός
 7. Ζωγραφική Τέχνη
 8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
 9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 10. Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
 11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel)
 12. Κεραμική Τέχνη
 13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων
 14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
 15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter)
 16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων Και Επικοινωνίας
 17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
 18. Τεχνικός Αγροτουρισμού
 19. Ραδιοφωνικός Παραγωγός
 20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Συνημμένα αρχεία