Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/01.05.2020, η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Δείτε το ΦΕΚ στα συνημμένα αρχεία.