Το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2022Α, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ, έχει ως εξής:

  • Ανάρτηση ωρολογίου προγράμματος: Μέχρι την Παρασκευή, 4-2-2022
  • Δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές: Από Δευτέρα 7-2-2022, έως και την Τετάρτη 9-2-2022
  • Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτών, ανά μάθημα: Την Πέμπτη 10-2-2022
  • Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές: Από την Παρασκευή, 11-2-2022, έως και την Τρίτη 15-2-2022
  • Έναρξη κατάρτισης: Τετάρτη, 16-2-2022

Επίσης, στο συνημμένο αρχείο έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που θα ισχύσει το εαρινό εξάμηνο 2022Α. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη από τους υποψήφιους εκπαιδευτές πριν τη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας, δεν επιτρέπονται αλλαγές σ’ αυτό.

Το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και συγκεκριμένα την περιγραφή της νέας διαδικασίας ανάθεσης μαθημάτων (άρθ. 26), μπορείτε να τον δείτε πατώντας εδώ.

Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, προγραμματίζουμε τα μαθήματα να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 17.06.2022, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατάρτισης εξαμήνου.