Σήμερα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η Υπουργική Απόφαση (βλ. συνημμένα) με ρυθμίσεις που αφορούν θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την Απόφαση, την τρέχουσα περίοδο οι εκπαιδευτές των Σ.Α.Ε.Κ. κατά το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2023Β, καλούνται να συμμετέχουν στην Αξιολόγηση των Σ.Α.Ε.Κ. και συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία αυτή είναι μέρος του γενικού πλαισίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στον ν. 4763/2020, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 5029/2023.

Ο ρόλος των εκπαιδευτών ως αξιολογητές, προβλέπει μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης, να συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διαδικασία αξιολόγησης, καταχωρίζοντας ανώνυμα στην πλατφόρμα, την αποτίμηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις σε εξάβαθμη κλίμακα (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ αρκετά, Μάλλον διαφωνώ, Μάλλον συμφωνώ, Συμφωνώ αρκετά, Συμφωνώ απόλυτα).

Θα ήθελα να γίνει σαφές, ότι επειδή καθημερινά προσπαθούμε για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, η αξιολόγησή σας θα βοηθήσει να κατανοήσουμε αφενός τα δυνατά μας σημεία και αφετέρου τους τομείς που χρειάζεται να βελτιώσουμε, επιτρέποντάς μας τελικά να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες.

Αν και όπως ανέφερα προηγουμένως, η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική, θα παρακαλούσα να μην το δείτε ως μια υπηρεσιακή υποχρέωση, αλλά να διαθέσετε λίγο ουσιαστικό χρόνο απαντώντας ελεύθερα και αποτυπώνοντας με τις απαντήσεις σας, αυτό που πραγματικά πιστεύετε. Να έχετε υπόψη σας, ότι προσωπικά εκτιμώ ιδιαιτέρως τη γνώμη σας και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία συμβάλλετε αποτελεσματικά στην επιτυχία της.

Κλείνοντας, θυμίζω ότι η πλατφόρμα αξιολόγησης είναι στη διεύθυνση https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr και η διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 15/02/2024.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και την πολύτιμη γνώμη σας.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου (πρώην ΙΕΚ)
Ιωάννης Γ. Χατζής

Συνημμένα αρχεία