Αποτελέσματα επιλογής

Σήμερα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, οι οποίοι είχαν υποβάλει Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Για να δείτε τα αποτελέσματα της επιλογής σας στα Δ.ΙΕΚ πατήστε εδώ και συνδεθείτε με τους κωδικούς σας. Εναλλακτικά μπορείτε να ανατρέξετε στο συγκεντρωτικό αρχείο (.xls) με τους επιτυχόντες στα ΔΙΕΚ πατώντας εδώ.

Διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας ξεκινούν την Πέμπτη 2-9-2021 και λήγουν την Παρασκευή 10-9-2021. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας, στα συνημμένα αρχεία.

Σημαντική διευκρίνηση

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν και νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις. Δικαίωμα εγγραφής όμως έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Συνημμένα αρχεία