Η ανάπτυξη των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, έχει οδηγήσει στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών φιλοξενίας τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί τη μετάβαση όλων των ιστοσελίδων του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, σε νεότερη υποδομή του ΠΣΔ.

Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 19 Απριλίου και ώρα 10:00 το πρωί και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πιο σύντομα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Δρ Ιωάννης Γ. Χατζής
Διευθυντής ΔΙΕΚ Μεσολογγίου